A Motley Crew – Rituals & Reliquaries "Serge Game"

15 okt - 20 no 2016

In de tentoonstelling A Motley Crew – Rituals & Reliquaries bij Bob Smit Gallery brengt Serge Game voor het eerst zijn tekeningen, schilderijen en drie dimensionale werk samen.

In zijn recente tekeningen portretteert Game een dystopische wereld die wordt bevolkt door bewoners die geobsedeerd lijken met (bloed) lust. Vlammen met menselijke karaktertrekken en wraakzuchtige totempalen vechten hun onenigheden uit in een landschap bezaaid met wrakhout, beenderen en trofeeën. Niet altijd direct te ontwaren, maar stelselmatig door werken geweven, zijn fragiele lichamen die hangen boven de rokende puinhopen hoewel in sterk contrast zijn met alle oorlogszucht blijft het onduidelijk of het slachtoffers, handlangers of de zielen van gevallenen betreft.

Sinds een aantal jaren maakt Game ook driedimensionaal werk. De thematiek en motieven in deze beeldenzijn gemakkelijk te herleiden naar zijn schilderijen. Monumentale bouwsels, al dan niet organisch, touw en bondage, antropomorfe en zoömorfe elementen in wat nog het meest lijkt op abstracte wezens/organismen, en constructies die nog het meest geïnspireerd lijken op reliekhouders vinden hun weg naar deze beelden. De fysieke totstandkoming van deze werken lijkt weer meer op tekenen: met schuim, lijm en koord wordt in hoog tempo een basis neergezet die Game vervolgens evalueert, bijwerkt en -snijdt, vervormt, insnoert en tenslotte impregneert.

Deze beelden lijken ook geïnspireerd op voorwerpen zoals deze gebruikt worden in de rituelen van animistische culturen. Levenloze dingen en natuurlijke fenomenen worden bezield door ze menselijke en dierlijke kenmerken toe te kennen. Ook worden invloeden uit onder meer de Romeinse mythologie, pre-Colombiaanse en Oceanische kunst gecombineerd met beeldtaal die verwijst naar hedendaagse populaire cultuur zoals comics en manga.

Het levert een wereld op aan beelden en figuren met groteske karaktertrekken, roerloze monumentalen vormen en enigmatische voorwerpen waarvan onduidelijk blijft of hun (mystieke) functie definitief gestrand is of slechts sluimert.

MEDIA - If Then is Now 'De wereld van de Rotterdamse kunstenaar, 20 - Serge Game'